top of page

DENİZCİNİN DİLİ

 

Denizcilik terminolojisini oluşturan terimler, yüzlerce yıllık birikim ve deneyimin ürünüdür. Denizcilikte tarif ederek iş yaptırmaya zaman olmadığından, terimler işin yapılması için gerekli süreyi azaltmayı ve anlaşılmayı amaçlar.

 

Türkçeye girmiş denizcilik terimlerinin kökenleri, Akdeniz'de asırlarca uluslararası anlaşma aracı (Lingua Franca) olarak kullanılan denizcilik diline dayanır ve ağırlıkla da İtalyanca lehçeleri ile İspanyolcadır.

Bu derlemede eksik, yanlış veya ek yapılmasını istediğiniz sözcükleri, bize iletirseniz, birlikte bu verileri artırabilir, zenginleştirebiliriz.

Denizci Sözlük

bottom of page